Blog > Komentarze do wpisu
WAWELSKA W TUNELU - spotkanie z wiceprezydentem Warszawy Jackiem Wojciechowiczem

20 kwietnia spotkaliśmy się z prezydentem Jackiem Wojciechowiczem i rozmawialiśmy na temat możliwości poprowadzenia ul. Wawelskiej w tunelu. W spotkaniu uczestniczyli Justyna Glusman i Monika Mossakowska – Biało (Ochocianie), Pola Madej (inicjatorka profilu na FB „Chcemy Wawelskiej w tunelu”) , a także Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Mieczysław Reksnis; pan Paweł Jaworski, Naczelnik Wydziału Dróg w tymże Biurze; Pan Jan Jankiel z Wydziału Strategii i Rozwoju ZDM.

Rozpatrywaliśmy możliwości wybudowania tunelu dla Wawelskiej w perspektywie planowanej zmiany przebiegu obwodnicy śródmiejskiej, która ma zostać poprowadzona dalej Wawelską do Al. Prymasa Tysiąclecia ( a obecnie jest wtłaczana w wąskie ulice Krzyckiego i Raszyńskiej). Prezydent Wojciechowicz wyraził poparcie dla projektu wybudowania na odcinku Ochoty (ul. Wawelska) i Woli tunelu dla obwodnicy o długości ok 3.9 km, miałoby to się odbyć metodą tarczową.

Omawiane zmiany wymagają dokładnych analiz. W ciągu najbliższych 3-4 lat zostanie sporządzone studium wykonalności inwestycji, które określi jaki będzie koszt wybranej technologii tunelowania. Wstępnie środki na wykonanie tej inwestycji mogą pojawić się w 2024 r.

TUNEL WAWELSKA na międzynarodowej konferencji o podziemnych tunelach drogowych

21 kwietnia, przedstawicielki Ochocian, Justyna Glusman i Monika Mossakowska – Biało brały udział w międzynarodowej konferencji naukowo –technicznej organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie dot. podziemnych tuneli drogowych, podczas której przedstawiły prezentację Wawelska w tunelu, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem uczestników, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Wśród zaproszonych gości, oprócz naukowców z ośrodków badawczych byli także eksperci z Niemiec, Hiszpanii, Austrii, którzy zajmują się budową tuneli drogowych, w tym także brali udział w budowie madryckiej sieci tuneli (Madrid Rio). Mieliśmy także okazję rozmawiać z przedstawicielem wykonawcy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku (otwarcie na dniach), szczególnie interesował nas aspekt budowy tunelu w trudnych warunkach gruntowych, związanych z obecnością wody.

Najważniejsze z naszego punku widzenia wnioski z konferencji:
1. Podziemne budownictwo tunelowe staje się coraz bardziej popularnym sposobem rozwiazywania problemów komunikacyjnych w przestrzeni miejskiej, w przypadku gdy inne metody zmiany tras komunikacyjnych nie są możliwe (Tunel w Madrycie).
2. Dostępność różnych metod wykonania skorupy tunelu pozwala na jego budowę w różnych warunkach gruntowych.
3. Współcześnie, przy niesprzyjających warunkach gruntowych związanych z obecnością wody, stosuje się specjalistyczne metody uszczelniania skorupy tunelu (np. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku). Stosuje się także specjalne czujniki w obrębie skorupy tunelu, które pozwalają na bieżąco śledzić zmiany wodne w glebie i alarmować o przekroczeniach norm. Eksperci z firmy wykonawczej, która wybudowała tunel pod Martwą Wisłą zadeklarowali gotowość przyjazdu i prezentacji skutecznych metod uszczelniania skorupy tuneli.
4. Problem nagromadzenia zanieczyszczeń komunikacyjnych w tunelu może być rozwiązany za pomocą specjalnych stacji uzdatniania i filtrowania powietrza. Podczas prezentacji pokazano symulację komputerową wykonaną przez zespól Profesora Stanisława Nawrata z Wydziału Geoinżynierii AGH, pokazującą rozpływ gazu w tunelu Wawelska . Do symulacji wykorzystano program Computational Fluids Dynamic. Z przeprowadzonych badań wynika że obecnie w rejonie Wawelskiej , na odcinku 1 km w ciągu doby do atmosfery emitowane jest 150 000 g tlenku węgla i 17 000 g ditlenku azotu. W przypadku wybudowania tunelu występuje możliwość zredukowania zanieczyszczeń poprzez zastosowanie stacji oczyszczania powietrza zużytego w tunelu, która powinna składać się z filtra cząstek stałych, filtra CO, filtra NO2.
5. Współczesne systemy ratunkowe, wykrywania i sygnalizacji pożaru, modelowania ewakuacji, stosowane przy budowie tuneli są na bardzo dobrym poziomie, obecnie zaleca się stosowanie podwójnych ekspertyz w celu wyeliminowania błędu ludzkiego. (zagadnienia te omawiano na przykładzie wybudowanego tunelu w Gliwicach).

Konferencja Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej odbywa się od trzech lat w Polsce. Projekt tunelu pod Wawelską miał tam swój debiut, nie tylko my o nim mówiliśmy, ale także pojawił się w prezentacji przedstawicieli AGH i tym samym zaistniał na arenie międzynarodowej.

wawelska_monika_i_justyna

wawelsak_brudne

wawelskaBest

 

sobota, 23 kwietnia 2016, ochocianie_sasiedzi
Tagi: Wawelska tunel

Polecane wpisy