Blog > Komentarze do wpisu
Ochota na II Kongresie Ruchów Miejskich

Niedawno uczestniczyłam w II Kongresie Ruchów Miejskich: roboczym spotkaniu miejskich aktywistów z całego kraju. Niesamowita energia, super merytoryczny poziom. Bardzo polecam Wam śledzenie tego, co jeszcze Kongres zdziała na jego stronie www i Facebooku. Poniżej oficjalna informacja o Kongresie.

Ingeborga Janikowska-Lipszyc

 

II Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi

 W dniach 12-14 października w Łodzi odbył się II Kongres Ruchów Miejskich. Uczestniczyło w nim ponad 200 aktywistów miejskich z całej Polski reprezentujących ponad 100 organizacji, instytucji i nieformalnych inicjatyw. W tym roku prace Kongresu koncentrowały się na "Projekcie Założeń Polityki Miejskiej do roku 2020" przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Uwagi do dokumentu sformułowano w 10 tematycznych grupach roboczych: polityka przestrzenna, rewitalizacja, zrównoważony transport, ekologia/środowisko, metropolie/aglomeracje, małe miasta – duże problemy, demokracja miejska, polityka społeczna, polityka mieszkaniowa oraz kultura. Wydarzenie zakończył happening polegający na symbolicznym utworzeniu przez uczestników Ministerstwa Miast.

Idea spotkania miejskich społeczników narodziła się rok temu w Poznaniu dzięki stowarzyszeniu "My-Poznaniacy". Kongres Ruchów Miejskich z założenia jest inicjatywą oddolną i nie jest związany z żadną partią. Jego celem jest zainicjowanie systematycznej, pogłębionej i kompleksowej współpracy między organizacjami miejskimi i przygotowanie się do wspólnego występowania w sprawach proponowanych rozwiązań problemów miast, również w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Pierwszy zjazd Kongresu odbył się w czerwcu 2011 w Poznaniu i zakończył się wypracowaniem "9 Tez Miejskich". Tegoroczny, zorganizowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, II KRM zgromadził niemal dwukrotnie więcej uczestników i poszerzył swoje działanie o nowe pola: politykę mieszkaniową, społeczną, ekologię czy kulturę. Reprezentowane było ponad 30 polskich miast, od największych po średnie i mniejsze ośrodki, jak Rybnik, Elbląg czy Wałbrzych. Wypracowane uwagi do "Założeń Krajowej Polityki Miejskiej" zostaną opracowane i przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w formie społecznego projektu wiosną 2013 roku.

 

Manifest Ministerstwa Miast

My, uczestnicy II Kongresu Ruchów Miejskich, powołujemy dzisiaj nowe Ministerstwo Miast. Robimy to sami, ponieważ ani Rząd, ani Parlament nie chcą zająć się naszymi problemami. Chaos przestrzenny, zapaść transportu miejskiego, mieszkalnictwa, kultury i edukacji, gentryfikacja zastępująca rewitalizację, rosnące problemy i rozwarstwienie społeczne, brak słyszalnego głosu mieszkańców, a także głęboki kryzys finansów miast polskich - to przeciwności, z którymi nie poradzimy sobie na szczeblu samorządowym. Potrzebujemy zintegrowanych i mądrych rozwiązań centralnych. Tymczasem Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który nie ma żadnego ministerstwa prowadzącego spójną politykę miejską.

 Powołując Ministerstwo Miast apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów o zwrócenie uwagi na te problemy. To miasta są dziś motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Potrzebujemy mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

 Ustanawiamy siedzibę Ministerstwa Miast w centrum Łodzi, miejscu, w którym ogniskują się negatywne konsekwencje zaniedbań epoki polskiej transformacji: bezrobocie, rozpad tkanki miejskiej, enklawy ubóstwa, brak współpracy administracji z mieszkańcami, którzy nie korzystają na wielkich inwestycjach będących jedynie drogą wizytówką. Doceniając ogromny pozytywny potencjał rozwojowy polskich miast domagamy się uwzględnienia w strategiach rozwoju kraju miast i obszarów wykluczonych. Deklarujemy międzymiejską solidarność. Nie zgadzamy się na podsycanie konkurencji między miastami. Mamy wspólne problemy i jesteśmy gotowi wypracowywać wspólne rozwiązania. Chcemy polityki solidarności społecznej – wewnątrz i między miastami.

 To my, mieszkańcy, mamy prawo do miasta i aby w pełni z niego korzystać, już dziś potrzebujemy pozytywnej zmiany. W świetle tego prawa Ministerstwo Miast uważamy za ustanowione!

http://kongresruchowmiejskich.pl/

 

Relacje z Kongresu:

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/wydarzenie/136

http://publica.pl/teksty/magma-ruchow-miejskich

http://www.instytutobywatelski.pl/10859/blogi/kwestie-miejskie/czwarta-wladza-lezy-na-ulicy

http://www.krytykapolityczna.pl/Serwismiejski/ErbelCzasnaMinisterstwoMiast/menuid-403.html

http://www.wprost.pl/blogi/michal_szczerba/?B=1987

poniedziałek, 22 października 2012, ochocianie_sasiedzi

Polecane wpisy