Blog > Komentarze do wpisu
Komisja popiera naszą petycję w sprawie ul. Wawelskiej

Pewnie nie wszyscy pamiętają - od lata 2010 roku Stowarzyszenie Miłośników Ochoty "Ochocianie" i  Obywatelskie Forum Rewitalizacji Starej Ochoty zbierały podpisy pod petycją do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie ukrycia ulicy Wawelskiej (a także Kopińskiej i Grzymały-Sokołowskiego) w tunelu.

Wczoraj Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ochota uchwaliła stanowisko popierające naszą petycję (pod którą zebraliśmy 660 podpisów).
Poniżej wklejamy tekst petycji.

 

Petycja w sprawie ochrony Starej Ochoty poprzez przywrócenie lokalnego charakteru ulicy Wawelskiej i umieszczenie trasy tranzytowej w tunelu

My, mieszkańcy Warszawy, postulujemy kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne w obrębie zabytkowej dzielnicy Stara Ochota.Tranzytowa trasa komunikacyjna, przebiegająca ulicą Wawelską w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków,
oddziela dzielnicę od jej tradycyjnie integralnych części, jakimi są zarówno Pole Mokotowskie jak i obszar z InstytutemRadowym i skwerem przy ul. Curie-Skłodowskiej.

Kolonia Staszica i Kolonia Lubeckiego, zlokalizowane po parzystej stronie ulicy, unikalne, nie tylko w skali kraju, przykłady zabudowy mieszkaniowej okresu międzywojennego, narażone są na bezustanne niszczenie spowodowane zarówno
drganiami jak i zanieczyszczeniem powietrza. Nieliczne zachowane zabytkowe elewacje, wykończone tynkiem szlachetnym, ulegają erozji pod wpływem agresywnych związków chemicznych ze spalin samochodowych.
Bezustanny hałas stanowi ogromną uciążliwość dla mieszkańców dzielnicy i powoduje stopniową ich migrację, a w konsekwencji zmianę sposobu użytkowania tradycyjnie mieszkalnych domów na biura i kancelarie. W ten sposób dzielnica,
jako całość, zmienia swój charakter, a miasto traci atrakcyjny, mieszkalny obszar blisko centrum.

Nie chcąc dopuścić do stopniowej degradacji materialnej i społecznej, a w konsekwencji kulturowej tego obszaru postulujemy przywrócenie pierwotnego, lokalnego charakteru całej ulicy Wawelskiej.

Postulujemy, aby trasa tranzytowa, zwana Trasą Łazienkowską, będąca obecnie w złym stanie technicznym, w ramach koniecznego remontu kontynuowała swój przebieg na poziomie -1, tak jak jest to na odcinku Agrykola-GUS. Należy przekryć
ją na całej długości, łącząc Starą Ochotę ze Starym Mokotowem i parkiem Pola Mokotowskie.

Powyższy postulat, będący wyrazem myślenia nie tylko o mieszkańcach, ale też o urbanistyce, estetyce i przyszłości miasta, wielokrotnie powtarzany przez różne środowiska i w różnych formach w latach ubiegłych, powinien naszym zdaniem,
zostać uwzględniony w planie inwestycyjnym dla Warszawy oraz wykazie inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

piątek, 25 marca 2011, ochocianie_sasiedzi

Polecane wpisy