Blog > Komentarze do wpisu
Co dalej z Parkiem Wielkopolski?

- co pewien czas zadajemy sobie to pytanie. Od 2008 roku przy różnych okazjach mieliśmy wrażenie, że władze dzielnicy obarczają Ochocian odpowiedzialnością za to, ze nie doszło do remontu parku. Dlatego postanowiłam zapytać wprost o oficjalna wersję wydarzeń i plany na przyszłość. Poniżej treść mojej interpelacji:

 

Ingeborga Janikowska-Lipszyc

Przedkładam interpelację w  sprawie:

Modernizacji Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder

Stan obecny i fakty dotyczące tematu interpelacji:

1.Modernizacja Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder nie zostały wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla m.st. Warszawy na lata 2011-2014.

2. Mieszkańcy w swoim proteście z lat 2008-2009 nie oprotestowywali generalnej idei modernizacji parku, ale jedynie konkretne rozwiązania zawarte w projekcie. Odbyło się wówczas kilka spotkań władz dzielnicy z mieszkańcami Starej Ochoty, w trakcie których wypracowano zmiany projektu (protokół z ostatniego takiego spotkania w załączniku). Zmiany te zostały skonsultowane przez władze dzielnicy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, p. Ewą Nekanda-Trepką, która wyraziła na nie swoją wstępną zgodę. Do realizacji uzgodnionego w trakcie spotkań projektu nie doszło.

Pytania dotyczące stanu faktycznego  przedmiotu interpelacji:

1. Dlaczego Park Wielkopolski nie został wpisany do WPI, mimo że konieczność jego modernizacji zarówno władze dzielnicy, jak i mieszkańcy widzieli już kilka lat temu?

2. Czy zmiany uzgodnione z mieszkańcami zostały kiedykolwiek naniesione do projektu rewitalizacji Parku i jeśli nie, to dlaczego?

3. Jeśli naniesienie zmian do projektu nie było już możliwe, dlaczego nie poinformowano o tym mieszkańców w trakcie odbywających się spotkań?

Zwracam się do Zarządu Dzielnicy Ochota  o  podjęcie działań w celu:

1. Stworzenia, w porozumieniu z lokalną społecznością, projektu modernizacji parku, którą można by przeprowadzić etapami, jeśli dzielnica nie dysponuje środkami na przeprowadzenie modernizacji w całości.

Wymiana koszy i ławek powinna być jednym z etapów tej modernizacji i wydaje się, że nie jest to akurat potrzeba najpilniejsza: degradacji ulega przede wszystkim zieleń i nie chodzi tu jedynie o uzupełnienie drzewostanu i alei bzów idącej wzdłuż głównej osi Parku Wielkopolski (co konieczne), ale także  naprawę „zapadniętych” trawników na osi Alei Wielkopolski, które w deszczowe dni zamieniają się w ogromne bajora.

3. Proponuję by zarówno plan nasadzeń, jak i wybór ławek, koszy i tablic informacyjnych skonsultować na spotkaniu z liderami społeczności lokalnej, w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień związanych z rozminięciem się wizji władz dzielnicy z potrzebami i wizją mieszkańców.

 

Jest już odpowiedź, podpisana przez wszystkich trzech burmistrzów.(Warto przeczytać!)

Napawa delikatną nadzieją: władze deklarują, że przystępując do modernizacji parku NAJPIERW skonsultują z mieszkańcami koncepcję modernizacji, a dopiero potem będą zamawiać jej projekt. A dlaczego nadzieja jest tylko delikatna? W ostatnim zdaniu padają kluczowe słowa: "pod warunkiem dostępności środków finansowych umożliwiających inwestycję w tej skali".

 

Autorka: Ingeborga Janikowska-Lipszyc

sobota, 26 marca 2011, ochocianie_sasiedzi

Polecane wpisy